En finansieringslösning för företag

En finansieringslösning för företag

Factoring är en finansieringslösning som många företag använder sig av för att förbättra sin likviditet och cash flow. Genom factoring överlåter företaget sina fakturor till ett factoringbolag som ger företaget en förskottsbetalning på 70-90% av fakturabeloppet. Resten av betalningen erhålls när kunden har betalat sin faktura. På så sätt får företaget in pengar snabbare och slipper vänta 30-90 dagar på att kunden ska betala sin faktura.

Fördelar med factoring

  • Bättre likviditet och cash flow
  • Minskad administration kring fakturahantering
  • Minskad kreditrisk då factoringbolaget tar över kreditrisken

Genom att använda sig av factoring förbättras företagets likviditet markant eftersom man får in 70-90% av fakturabeloppet omedelbart istället för att behöva vänta på betalning. Detta gör att företaget kan betala sina räkningar i tid och även ha råd med inköp av varor och material.

Nackdelar med factoring

  • Factoring är dyrare än bankfinansiering
  • Man förlorar direktkontakten med sina kunder

Eftersom factoringbolaget tar en avgift för sin tjänst så blir det dyrare än traditionell bankfinansiering via lån eller krediter. Man bör därför noga analysera om intäkterna man får genom bättre likviditet överstiger de ökade kostnaderna.

Vilka passar factoring för?

Factoring passar framförallt för B2B företag som fakturerar med 30 dagars betalningsvillkor. Ju längre betaltid desto större likviditetseffekt får man av factoring. Tjänste- och handelsföretag är de vanligaste användarna men även tillverkande företag använder sig av det.

Så går factoring till

Företaget tecknar ett factoringavtal med ett factoringbolag och överlåter sedan löpande sina fakturor till dem allt eftersom de skapas. När factoringbolaget mottagit fakturan görs en kreditbedömning av kunden och företaget får sedan 70-90% av fakturabeloppet utbetalt. När kunden sedan betalar fakturan till factoringbolaget erhåller företaget resterande del minus factoringbolagets avgift.

Genom att använda sig av factoring kan företag effektivisera sin likviditet och frigöra tid till sin kärnverksamhet istället för administration kring fakturahantering. Det är dock viktigt att analysera om factoring verkligen är lönsamt för just ditt företag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *