Fakta och information om Innovationsradet.se

Fakta och information om Innovationsradet.se

Fakta och information om Innovationsradet.se

Med viss efterforskning på internet går det att få fram en hel del information om olika webbplatser. Här kommer en granskning och information om innovationsradet.se.

Archive.org visar historia om innovationsradet.se

Via flera tjänster online går det att se en webbplats historik gällande utseende och delvis ägare. Detta genom sparade skärmdumpar av webbplatsen som sparas via dessa tjänster. Via Archive.org går det därmed att se att innovationsradet.se tidigare ägdes och drevs av ett Regeringens innovationsråd. Via hemsidan presenterades delvis det arbete som rådet utförde.

De valde sedan att inte ha kvar webbplatsen och informationen presenterades istället på regeringens webbplats. Det gjorde att domännamnet blev ledigt varpå ett SEO-företag tog över det. Detta går både att se via historiska skärmdumpar samt längst ner på innovationsradet.se.

Dagens uppdrag – Att påvisa marknadsföringseffekt

Från att varit en plattform för Innovationsrådet är därmed innovationsradet.se idag en webbplats som drivs för att ”påvisa de effekter” som går att nå via innovativ marknadsföring. Detta enligt det bolag som driver sidan.

Fortfarande innovativt

Det finns däremot en röd tråd sedan webbplatsens tidigare ägare. Innehållet handlar fortfarande om innovationer – om än i med smalare inriktning. Enligt webbplatsens information presenteras bland annat innovativa företag inom olika branscher. Företag som på något sätt utmärker sig för att vara mer innovativ än de genomsnittliga företagen. Detta inom:

  • Golvbehandling
  • Städ
  • Tandvård
  • Juridik
  • Kirurgi
  • Måleri
  • Plastkirurgi

Blogg med löpande uppdateringar

På hemsidan finns rapporter, kalender och en blogg med nyheter. Bloggen lyfter upp innovativa företag och hur dessa arbetar för att lösa vardagliga problem.

Inom bloggen hittas exempelvis artiklar om hur städpersonal har påverkats under pandemin (2020) och hur 3D skrivare revolutionerat marknaden inom flera områden. Det kan tyckas som ett brett spann av ämnen men samtidigt är det innovationer som är den röda tråden. Att hitta lösningar på problem – på ett eller annat sätt.

Ett lysande exempel är artikeln som visar hur mycket effektivare dagens värmepumpar är mot de tidigare modellerna. Med forskning och innovationer hittas inte bara en ekonomisk fördel utan framförallt en miljömässig fördel. Detta genom att energioptimera – något som alla tjänar på. Genom att ta del av andra företags framgångar och bli inspirerad av att hitta lösningar kan innovationsradet.se bli en faktabank för företagare som ser innovationer som lösningar – oavsett problem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *