Fokus på aktier: Förnybar energi – vad är det?

Fokus på aktier: Förnybar energi – vad är det?

Vill du investera i aktier? Förnybar energi, Teknik, Råvaror eller Banker… För många är investeringar i så kallade ”gröna aktier” inte enbart ett sätt att få avkastning utan grundas även i en ideologisk övertygelse att dessa företag bör gynnas för att miljön långsiktigt ska bli bättre. Här nedan presenteras sammanfattande information om aktier i förnybar energi och fonder inom denna kategori.

Framtidens aktier – Förnybar energi gynnas

Förnybar energi är energi som skapas från andra energikällor än via fossila bränslen. De tre vanligaste är:

 • Vattenkraft
 • Solkraft
 • Vindkraft

I Sverige står vattenkraften för den överlägset största andelen av förnybar energi men det är vindkraften som byggs ut mest. Utöver dessa tre stora inriktningar finns även mindre inriktningar så som att utvinna kraft från undervattensströmmar eller till och med salt.

Även om omställningen har kommit långt så är det mycket lång väg kvar innan gas och olja helt och hållet fasats ut från marknaden. År 2021 stod dessa två energikällor fortfarande för majoriteten av energiproduktionen i världen. Men de mer miljövänliga alternativen har framtiden för sig.

Subventioneras av stater

Flera stater subventionerar investeringar inom exempelvis solenergi och vindkraft. Exempelvis kan svenska konsumenter få ett statligt stöd för att installera laddboxar till elbilar eller solceller på hustaket. I och med att stater subventioner detta ökar efterfrågan vilket även gynnar de företag som säljer dessa produkter.

Alternativen förbjuds

Samtidigt som förnybar energi gynnas så förbjuds delvis de fossila alternativen. En del länder accepterar inte längre kolkraftverk. Det i sig skapar en större efterfrågan på alternativ både från företag inom energibranschen och hos slutkonsumenten.

Exempel på aktier, Förnybar Energi

 • Soltech – Svenskt solenergiföretag
 • Norsk Solar – Norskt solenergiföretag
 • Swedish Stirling – Energieffektivisering
 • Slitevind – Svensk vindkraft

Framtidsföretag

Aktier inom förnybar energi är delvis stabila investeringar – och delvis högriskinvesteringar. En del av de svenska företagen har knappt börjat nå vinst vilket innebär att en investering bör ske på lång sikt.

Exempel på fonder, Förnybar Energi

 • Handelsbanken Hållbar Energi
  Handelsbanken Hållbar Energi är en av de mest populära fonderna, inom denna kategori, hos nätmäklaren Avanza. En orsak kan vara fondens starka utveckling mellan exempelvis 2015 och 2020. År 2021 föll dessa aktier lite tillbaka vilket därmed påverkade marknaden överlag.
 • DNB Fund Renewable
  Även DNB har en klimatsmart fond vars innehav primärt investeras i aktier som långsiktigt påverkar miljön och dämpar miljökrisen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *