Stigande guldpris ett tecken på osäkra tider

Stigande guldpris ett tecken på osäkra tider

Guld har alltid betraktats som en säker investering. Det finns många anledningar till att guldpriset stiger i tider av osäkerhet, men en av de vanligaste är att guld ses som en säker hamn för investerare. Därför vänder sig många investerare till guldet för att hålla sina tillgångar skyddade från inflationen och marknadens volatilitet. Men varför är stigande guldpris ett tecken på osäkra tider?

Det har helt enkelt att göra med att investerarna flockas till de få säkra hamnar som finns när snåla vindar blåser på börsen. Att investera i guld ses då som ett sätt att begränsa sin exponering mot förluster om marknaderna skulle gå ner. Det sker förstås fluktuationer titt som tätt på börsen – såväl positiva som negativa sådana. Men i tider då man förväntar sig en mer betydande nedgång ser vi vanligtvis ett större skifte mot guld.

Dagens guldpris påverkas av följande faktorer

Guldpriset har gjort en berg- och dalbana under de senaste åren. Det nådde en toppnotering på dryga 2 000 dollar per uns under 2011, men har sedan dess sjunkit till cirka 1 200 dollar per uns i november 2015. Detta beror på att guld för många människor betraktas som ett investeringsinstrument och inte bara som en ädelmetall. Guldpriserna har historiskt sett varit mycket volatila så det är svårt att förutse vad som kommer att hända härnäst. På senare år har guldpriset ökat på nytt och i skrivande stund ligger dagens guldpris på 1 790 dollar per uns.

Priset på guld påverkas av bland annat dessa faktorer:

  • Tillgången och efterfrågan. Som med allt annat har tillgången och efterfrågan på denna råvara en viktig betydelse för dess pris. Om efterfrågan är större än tillgången ökar priset. Detta förhållande är en grundläggande marknadskraft som även gäller för produkter och tjänster.
  • Valutakursförändringar. Även världens valutor fluktuerar över tid. Guld handlas i amerikanska dollar och det aktuella priset på dollarn påverkar därmed också guldpriset.
  • Geopolitiska faktorer. Krig och andra kriser världen över har en positiv inverkan på priset på guld. Detta då guldet ses som en trygg placering och i osäkra tider vanligtvis går bättre än andra tillgångsslag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *