Här hittas information om hur du gör en nyemission

Här hittas information om hur du gör en nyemission

Att göra en nyemission är ett stort, och delvis komplicerat, steg för ett företag att skaffa mer kapital. Det viktiga är överväga olika finansieringsvägar och läsa på ordentligt. Nedan presenteras fyra sätt att hitta information om hur du gör en nyemission.

Konsulter inom kapitalanskaffning och analys

Önskas mer än bara allmän information om hur du gör en nyemission kan kontakt tas med konsulter inom denna sektor. Dessa konsulter är specialiserade på att genomföra finansiella analyser och avgöra vilka vägar till kapitalanskaffning som är bäst. Företag som exempelvis kan hjälpa till med:

 • Analys av onoterade bolag
 • Kapitalanskaffning via flera olika vägar
 • Rådgivning inför börsnotering
 • Hjälp med att söka EU-bidrag inom vissa områden

Fördelen är att dessa konsulter kan se på de enskilda förutsättningarna och skapa en komplett lösning helt utifrån kundens behov. De kontaktas främst av företagare som beslutat sig för att göra en nyemission och vill ha rådgivning och hjälp på vägen.

Bolagsverket – Information om hur du gör en nyemission

Även Bolagsverket har information om hur du gör en nyemission på ett mindre företag. En kortfattad guide som utgår från följande punkter:

 • Skriv ett förslag
  Det är styrelsen som tar beslutet att föreslå nyemission. Denna fråga får sedan ställas till stämman.
 • Beslut tas
  Antingen tar bolagsstämman eller styrelsen beslutet om att nya aktier ska ges ut eller inte.
 • Teckna aktierna
  Nu får nuvarande aktieägare möjlighet att teckna sig för nya aktier (företrädesemission) och därefter allmänheten.
 • Betalning
  De som köper aktierna betalar dessa primärt med likvida medel. Men det finns även tillfällen då betalning sker med andra tillgångar.
 • Anmälan till Bolagsverket
  När betalningen är genomförd ska registrering av detta ske hos Bolagsverket.

Nätmäklare – Grundinformation

Flera nätmäklare har guidande artiklar på deras plattformar kring allt från räntepapper till nyemission. Dessa artiklar presenterar däremot nyemissionen utifrån investerarens perspektiv. Med andra ord hur processen sker att investera och vad man bör förvänta sig kring handelsstopp med mera. Dessa artiklar passar därmed inte direkt för dig som söker information om hur du gör en nyemission utan främst för investerare. Däremot kan det vara bra att förstå investerarnas perspektiv inför denna process.

Utöver dessa informationskanaler kan även tips och råd hittas på webbportaler med inriktning mot att driva företag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *