I Am Growth hjälper dig att värdera ditt företag

I Am Growth hjälper dig att värdera ditt företag

Att värdera ett företag kan ofta vara lättare sagt än gjort. Samtidigt är det viktigt att detta görs innan du gör slag i saken och köper upp ett annat företag eller säljer ditt eget. Detta för att du och din motpart ska kunna hitta ett pris som bägge parter anser är acceptabelt. I en sådan situation kan det vara värt att ta hjälp av I Am Growth – en företagsmäklare som kan hjälpa dig att värdera bolag på rätt sätt.

En objektiv värdering av bolaget är viktig för en framgångsrik förhandling

Det är fullt naturligt att säljaren vill få ut så mycket pengar som möjligt vid försäljningen av sitt företag. Samtidigt vill köparen betala så lite som bara är möjligt för bolaget. Men om säljaren är motiverad att faktiskt sälja sitt företag vill denne inte sätta ett så pass högt pris att köparen förlorar intresset för affären. Och en part som verkligen är intresserad av att köpa ett visst bolag vill heller inte betala alltför lite så säljaren väljer att sälja sitt bolag till en annan köpare.

En lyckad företagsvärdering är därför en väldigt viktig nyckelfaktor för att de bägge parterna ska kunna hitta en rimlig medelväg i förhandlingen om priset på bolaget. En företagsvärdering utförd av en erfaren och duktig företagsmäklare kommer såklart väga tyngre än den värdering av ditt bolag som du själv har gjort utifrån ditt subjektiva perspektiv.

Värdera ditt företag med hjälp av I Am Growth inför en försäljning eller ett uppköp

Med anledning av det som vi just har gått igenom ovan bör du värdera ditt företag med hjälp av I Am Growth. Detta om du har tänkt att sälja ditt företag och vill få en rimlig värdering att gå från i förhandlingarna med potentiella köpare. Dessutom kan du anlita dem för att göra en företagsvärdering av en potentiell uppköpskandidat som du har identifierat.

En företagsmäklare som denna kan även hjälpa dig med fler komplicerade processer. De kan till exempel vara behjälpliga med tjänster såsom:

  • köp av företag
  • försäljningar av företag
  • företagsförsäljning under hand
  • förhandlingshjälp
  • nyemissioner.

Läs mer om deras olika tjänster på deras hemsida!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *