Därför är en bilförsäkring en nödvändighet – inte något valbart

Därför är en bilförsäkring en nödvändighet – inte något valbart

I Sverige är det inte valbart att teckna en bilförsäkring – det är snarare obligatoriskt och därmed någonting som alla bilister behöver göra. Den försäkring som är obligatorisk kallas för trafikförsäkring och denna ger dig ersättning om vissa olyckor inträffar i trafiken. Detta är den billigaste sortens försäkring för bilar och ett absolut minimum för dig som bilist.

Vad händer om jag inte tecknar en försäkring för mitt fordon?

Om du inte försäkrar ditt fordon med en trafikförsäkring kommer du per automatik bli rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen. Vad som sedan händer är att du tvingas betala en trafikförsäkringsavgift. Denna avgift är mycket högre än premien för en trafikförsäkring. Därmed är det alltså ingen bra idé att skippa denna försäkring.

Vilka är skillnaderna mellan en trafik-, halv- och helförsäkring?

Utöver trafikförsäkringen finns även ytterligare två sorters försäkringar för fordon: halvförsäkring och helförsäkring. En halvförsäkring är en bilförsäkring som generellt sett innehåller dessa delar:

 • trafikförsäkring
 • stöldförsäkring
 • glasförsäkring
 • brandförsäkring
 • allriskförsäkring
 • maskinförsäkring
 • räddningsförsäkring
 • rättsskyddsförsäkring.

Som du märker är alltså denna försäkring betydligt mer omfattande än den obligatoriska trafikförsäkringen.

Dessutom finns det också den typ av fordonsförsäkring som kallas helförsäkring. En sådan innefattar allt som halvförsäkringen innehåller plus en vagnskadeförsäkring. Detta är den viktigaste skillnaden mellan de olika typerna av försäkringar.

Som du säkert har listat ut är trafikförsäkringen billigast, följd av halvförsäkringen och den mer kostsamma helförsäkringen. Du får helt enkelt det skydd som du betalar för.

5 skäl att teckna en bilförsäkring

Så varför skulle du då vilja teckna en bilförsäkring, kanske du undrar? Svaret är att du bör göra detta eftersom:

 • Det är obligatoriskt att teckna en trafik, halv- eller helförsäkring.
 • Det kostar dig i slutändan mer att inte försäkra ditt fordon.
 • Försäkringen ger dig skydd om du är involverad i olyckor i trafiken.
 • En helförsäkring ger dig ett gott skydd om din bil skadas i en trafikolycka.
 • Du kan känna dig tryggare i trafiken med vetskapen att du, dina passagerare och din bil är skyddade av försäkringen.

Därmed bör du med andra ord inte ha särskilt mycket att fundera på när det kommer till huruvida du bör försäkra ditt fordon!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *