Så mycket får man i lön som sjuksköterska i Sverige

Så mycket får man i lön som sjuksköterska i Sverige

Du känner förmodligen redan till att din lön som sjuksköterska påverkas i olika riktningar av diverse faktorer. Till exempel är region, ålder och utbildningsnivå tre exempel på sådana faktorer. Tyvärr finns det även en skillnad i lön mellan könen. Här bryter vi ner genomsnittslönen för grundutbildade sjuksköterskor i Sverige och belyser skillnaderna utifrån dessa olika faktorer. Fortsätt att läsa för att ta del av intressanta insikter kring lönenivåerna för våra svenska sjuksyrror!

Den genomsnittliga månadslönen för svenska sjuksköterskor 2020 och 2021

År 2020 låg den genomsnittliga månadslönen för sjuksköterskor i Sverige på 38 700 kronor. Denna siffra gäller för sjuksyrror med grundutbildning. Det finns såklart flera olika faktorer som påverkar lönesättningen och specialistsjuksköterskor tjänar förstås mer än grundutbildade sådana. Dessutom varierar lönen också utifrån ålder, region, sektor och andra faktorer. Värt att notera är också att lönen har räknats om till en heltidstjänst för att göra den lite mer jämförbar.

År 2021 hade den genomsnittliga lönen för en grundutbildad svensk sjuksköterska ökat till 39 500 kronor. Detta motsvarar alltså en löneökning på i snitt 800 kronor jämfört med året dessförinnan.

Skillnader i din lön som sjuksköterska beroende på kön och andra faktorer

Det finns som sagt många faktorer som påverkar din lön som sjuksköterska. Kön borde inte vara en av dessa, men tyvärr finns det fortfarande en betydande löneskillnad mellan män och kvinnor.

Till exempel skilde sig lönerna mellan de bägge könen åt med 700 kronor år 2020. Då hade kvinnliga sjuksköterskor med grundutbildning en genomsnittlig lön på 38 600 kronor medan motsvarande siffra för männen var 39 300 kronor. Året därpå (2021) hade denna skillnad ökat (!) till 1 000 kronor. Då hade kvinnorna 39 300 kronor i genomsnittlig lön medan männens dito låg på 40 300 kronor.

Fler faktorer som påverkar lönesättningen

Några andra faktorer som också påverkar lönesättningen är:

  • region
  • ålder
  • utbildningsnivå.

Allra högst är den genomsnittliga lönen i Småland med öar (42 800 kronor). Sjuksyrror i åldern 65-66 år tjänar dessutom mer i genomsnitt än vad övriga åldersgrupper gör. Dessutom medför en forskarutbildning generellt sett en högre lön.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *