Vad gör en familjeadvokat?

Vad gör en familjeadvokat?

En familjeadvokat arbetar inom det juridiska området familjerätt, vilket är ett ganska stort område. Enkelt förklarat handlar det om familjemedlemmars rättigheter och skyldigheter mot varandra och ibland kan det behövas juridisk hjälp för att komma överens, lösa tvister och så vidare. Läs mer om advokatens arbetsområden här.

Familjerätt och familjeadvokat

En familjeadvokat arbetar inom området familjerätt – ett brett område som kan ha både positiva och negativa sidor. Det går till exempel att ta hjälp av en familjeadvokat för att teckna ett äktenskapsförord men det kan även vara nödvändigt då familjemedlemmar inte kan komma överens.

Förebyggande avtal

En familjeadvokat kan anlitas i förebyggande syfte – för att undvika framtida tvister eller situationer där familjemedlemmar inte kommer överens. Enklaste lösningen är att skriva olika typer av avtal så att eventuella problem som kan uppstå i framtiden redan är uppklarade och utredda. Ett vanligt exempel är ett äktenskapsförord men det finns även andra vanligt förekommande avtal familjemedlemmar emellan:

  • Samboavtal
  • Samäganderättsavtal
  • Testamenten

Tvistelösning

Tyvärr går inte livet alltid enligt plan och det är inte helt ovanligt att hamna i tvist med nära eller mer avlägsna familjemedlemmar. Även här kan en familjeadvokat vara till hjälp – främst för att medla mellan dom inblandade parterna. Nedan följer några vanliga områden.

Skilsmässa

En skilsmässa är ett typiskt exempel på att livet inte blev som planerat. Många, eller kanske till och med dom flesta, kan genomföra en skilsmässa utan juridisk hjälp men ibland kan en jurist eller advokat behövas – till exempel för att hjälpa till med bodelning.

Barn och vårdnad

När föräldrar inte kan komma överens kring vårdnaden av gemensamma barn kan det också vara nödvändigt att ta hjälp av en familjeadvokat. I vissa fall går det så långt som till en vårdnadstvist men målet är alltid att hjälpa parterna att komma överens utan att det ska behöva tas upp i rätten.

Arv

Tvister kring arv är också relativt vanligt förekommande – kanske framför allt om den avlidne inte lämnat något testamente efter sig. Det kan bli svårt att dela upp den avlidnes tillgångar och även om det finns ett testamente kan det finnas frågor kring det.

En advokats främsta roll vid tvister av olika slag är som sagt att medla mellan parterna och försöka hitta en överenskommelse. I vissa fall upprättas ett avtal för att undvika att tvisten blossar upp igen i framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *